Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is een zeer specifieke behandeling. Voor een optimaal behandeladvies en plan adviseren wij altijd een intake gesprek. Bij oedeem is dit onderdeel essentieel, hierin kunnen wij uw vragen beantwoorden en alle informatie verstrekken die u nodig heeft.

 

Intake

Bent u doorverwezen door de huisarts en/of medisch specialist? Informeer voor alle zekerheid bij uw zorgverzekeraar of u aanvullend verzekerd bent en/of een verwijzing van een medisch specialist noodzakelijk is. Bij een aantal verzekeringen is het voldoende als u behandeld wordt door een huidtherapeut aangesloten bij KP en NVH. (Zoals bij Epilennium.)

Bij veel verzekeraars moet eerst een aanvraag gedaan worden voor oedeemtherapie. Voor een aanvraag is altijd een verwijzing nodig. Tijdens het intake gesprek zal de huidtherapeut de diagnose stellen welke behandeling bij u van toepassing is. Ook zal u gemeten worden om de vorderingen bij te houden.
Na het intake gesprek kan de huidtherapeut de aanvraag voor oedeemtherapie naar uw verzekering sturen. Zodra wij een goedkeuring hebben kunt u afspraken inplannen voor de behandeling.

Gratis behandeladvies

U kunt het verwijsbriefje downloaden zodat de arts kan invullen om welke vorm van oedeem het gaat. Dit zodat wij u optimaal kunnen behandelen.

Indien u alleen een basisverzekering heeft moet u de eerste behandelingen zelf betalen. Daarna gaan de behandelingen over in de basisverzekering. Houd u er rekening mee dat alles wat uit de basisverzekering komt, eerst uw eigen risico kost voordat de verzekering tot vergoeding overgaat voor de resterende kosten.

 

Behandelmethoden

De behandeling van oedeem heet oedeemtherapie, welke de volgende onderdelen bevat:
*manuele lymfedrainage
*oedeem- en fibrosegrepen
*compressietherapie
*bewegings- en ademhalingsoefeningen.

Een behandeling duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten. De beste resultaten worden verkregen met een intensieve start van de behandeling. Dit betekent, dat u de huidtherapeut in het begin 2 tot 3 maal per week bezoekt. De duur van de totale behandeling is afhankelijk van een aantal factoren en verschilt per persoon. Om de voortgang van de behandeling te kunnen bepalen, wordt de omvang van het oedeem regelmatig gemeten. Aan het einde van de behandelperiode wordt vaak een therapeutisch elastische kous aangemeten om het verkregen resultaat te behouden.

Lymfoedeem wordt behandeld met manuele lymfedrainage. Dit is het draineren van de weefvloeistof (lymfe) naar de lymfevaten. Manuele lymfedrainage is een zachte massage op de droge huid door middel van draaiende pompbewegingen met de binnenkant van de hand. Het stimuleert de lymfecirculatie in het bindweefsel en daarmee de afvoer van de lymfe door de lymfvaten. Door deze methode wordt het oedeem verminderd en de schadelijke stoffen afgevoerd. Manuele lymfedrainage is een massagemethode die tot doel heeft de functie van het lymfesysteem op adequate wijze te ondersteunen.

LPG endermologie® wordt vaak toegepast tijdens de behandeling om het resultaat te versnellen. U merkt na de behandeling direct verlichting. Vaak voelt de huid minder strak en pijnlijk aan. De eerste uren na de behandeling moet u goed water drinken om de losgekomen afvalstoffen uit uw lichaam te krijgen. Hierdoor zal u vaker moeten toiletteren.

 

Maak afspraak

 

Foto’s van klanten

 

Producten

Uw kunt tijdens uw behandeling gebruik maken van Dexeryl creme. Deze creme kunt u ook onder uw steunkousen gebruiken. Deze creme beschadigd de steunkousen niet. Is verzachtend voor de huid onder de steunkous.

Zodra de behandeling klaar is. Dat wil zeggen dat uw vocht zo goed als mogelijk uit uw lichaam is; adviseren wij onderhoudsbehandelingen en steunkousen.

Prijzen

Oedeemtherapie chronische indicatie: De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering hiervoor heeft afgesloten. Dan kan het zijn dat de eerste 20 of een gedeelte hiervan gedekt wordt door de aanvullende verzekering. Daarna gaat het over naar de basis verzekering. (deze kosten vallen onder uw eigenrisico)

Bent u niet aanvullend verzekerend dan moet u een aantal behandelingen zelf betalen. De behandelingen die daarop volgen kunnen wij wel direct voor u declaren.